Dokumentacje botaniczne i ornitologiczne

Dzięcioł duży

Nasza firma zajmuje się przygotowywaniem odpowiedniej dokumentacji botanicznej i ornitologicznej. Jesteśmy zaznajomieni z obowiązującą metodyką sporządzania dokumentacji przyrodniczej-ornitologicznej. Właściwe prowadzenie wskazanej dokumentacji jest niezbędne chociażby w celu pozyskania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, a także wielu innych.

Pracując nad dokumentacją botaniczną i ornitologiczną przygotowujemy m.in. zestawienie działek RSO, rolnych oraz ewidencyjnych; informacje o położeniu działek RSO na obszarach chronionych; charakterystykę siedliska lęgowego ptaków; identyfikację cech biotycznych i abiotycznych wpływających na stan siedliska na działce RSO; informacje dotyczące dotychczasowego użytkowania gruntów; dane ornitologiczne stanowiące wyniki przeprowadzonego liczenia ptaków metodą punktową; niezbędne oświadczenia ekspertów przyrodniczych.

Nasi pracownicy to ludzie posiadający wiedzę w zakresie obowiązujących procedur oraz prawa. Są również zaznajomieni z tematem przyrody oraz rolnictwa. Stanowimy doskonałe połączenie kompetencji oraz świeżości spojrzenia na sytuację wielu naszych klientów. Każdą sprawą zajmujemy się niezwykle profesjonalnie.

Decydując się na współpracę z nami z pewnością unikną Państwo wysokich kosztów oraz powolności wykonania zlecenia. Odciążamy naszych klientów od koniecznych prac administracyjnych. Powierzoną nam dokumentację prowadzimy w sposób rzetelny. Wszystkie szczegóły omawiamy z naszymi klientami podczas umówionego spotkania. Zapraszamy do współpracy!