Wnioski do ARiMR

dokumenty na stole

Zajmujemy się profesjonalnym przygotowaniem wniosku do ARiMR. W naszym kraju jednostką państwową odpowiadającą za wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie. W celu pozyskania pieniędzy z wskazanej jednostki, rolnicy muszą napisać stosowny wniosek. Bardzo często odpowiednie przygotowanie wniosku wiąże się finalnie z pozyskaniem dofinansowania.

Nasza działalność zajmuje się odpowiednim przygotowaniem wniosków do wskazanej jednostki państwowej. Zależy nam, aby wnioskodawca pozyskał pieniądze na rozwój swojej działalności. W związku z tym profesjonalnie opracowujemy wnioski oraz przygotowujemy niezbędną dokumentację. Napisanie wniosku bardzo często wymaga zaangażowania. To szereg obliczeń, wgląd w właściwe rejestry, prognozy finansowe.

Reprezentujemy naszych klientów w kontaktach z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zajmujemy się wsparciem w odpowiednim przygotowaniu wniosku, a także informujemy naszych klientów o kolejnych etapach w zakresie rozpatrywania wniosku. Uczestniczymy również w etapie podpisania umowy oraz wypłaty środków finansowych.

Odpowiednie przygotowanie dokumentów oraz orientacja w bieżących programach wsparcia wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu działalności rolniczej. Na przestrzeni minionych lat pomogliśmy naszym klientom przygotować stosowne wnioski i pozyskać dofinansowanie z takich programów jak np. „Premie dla młodych rolników”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”, „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”.